Tag Archives: güneş panelleri

Türkiye’de Güneş Enerjisi Kullanımı Ne Kadardır?

Sonu olmayan ve yenilenebilir enerji kaynakları arasında bulunan güneş enerjisinin ülkemizde kullanımı gün geçtikçe daha yaygın hale gelmektedir. Buna yönelik olarak Türkiye’de çalışmalar yapılmaktadır. Buna göre 2023 yılına gelinmesi ile birlikte ülkemizde enerji üretiminin yaklaşık yüzde otuzluk kısmının güneş enerjisi ile karşılanacağı belirtilmektedir. Ülke içerisinde çok yaygın olarak kullanılamasa da bunun gerçekleşmesi için altyapı çalışmalarına ağırlık verilmektedir.

Güneş enerjisi yenilenebilir enerji kaynaklarından olduğundan dolayı hem dünya hem de Türkiye bakımından oldukça önemli bir yere sahiptir. Buna yönelik olarak ülkemizde ciddi yatırımlar ve çalışmalar yapılmaktadır. Ülkemiz yenilenebilir enerji kaynağı bakımından önemli potansiyele sahip olduğundan dolayı bu durumu avantaja çevirmek için yatırımlar sürdürülmektedir.

Ülkemizde Güneş Enerjisinin Durumu

Türkiye’de güneş enerjisi potansiyelinin en yüksek olduğu ilk ü bölgeye bakıldığında bunlar içerisinde Güneydoğu Anadolu bölgesi ilk sırada yer alırken Akdeniz ve Doğu Anadolu ikinci üçüncü sıralarda takip etmektedir. Güneş enerjisinden günlük olarak elde edilen enerjiye bakıldığında ise ortalama günde yedi buçuk saat elektrik enerjisi üretimi gerçekleşmektedir. Elde edilen bu veriler Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi tarafından açıklanmaktadır.

Ülkemizde enerji kaynaklarının payına bakıldığında bunlar içerisinde yenilenebilir enerji kaynaklarının payı yaklaşık yüzde iki buçuk civarındadır. En yüksek payı ise yüzde kırk beşlik pay ile doğal gazın aldığı görülmektedir. Hal böyle olunca enerji üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının payını artırmak için çalışmalar giderek artan biçimde devam etmektedir.

Türkiye’de Güneş Enerjisi Nerelerde Kullanılır?

Ülkemizde güneş enerjisinin kullanım alanlarına bakıldığında bunlar içerisinde ilk sırada evler yer almaktadır. Ev bütçesine katkıda bulunmak ve çevreyi korumak adına evlerde güneş panelleri kullanımı yaygınlaşmaktadır.

Kullanım alanları bakımından bakıldığında güneş enerjisi sistemleri aktif ve pasif olmak üzere iki türe ayrılmaktadır. Pasif olan sistem en eski sistem olarak bilinmektedir. Bu sistem genellikle binaların mimarisinde yaygın biçimde kullanılmaktadır.

Aktif güneş enerjisi sistemlerinde ise daha farklı durum söz konusudur. Bunlar ile birlikte elektrik enerjisi üretimi yapılmaktadır. Genel olarak ülkemizde pasif karakterli güneş enerji sistemleri görülmektedir.

Türkiye’de Güneş Enerjisi Üretimi Ve Kullanımı

Ülkemizde güneş enerjisi evlerde elektrik ve sıcak su elde etmek amacı ile kullanılmaktadır. Doğal ve yenilenebilir bir kaynak olduğundan dolayı güneş enerjisi kullanımını yaygınlaştırmak için çalışmalar yapılmaktadır. Türkiye’de bulunan güneş enerjili santral sayısı 2016 yılı sonu itibariyle bin kırk üç olarak açıklanmıştır. Bu santrallerin sayısını artırmaya yönelik çalışmalara yapılarak daha fazla elektrik üretimine ulaşmak temel amaçlar arasında yer almaktadır. Güneş enerjisi sistemleri ile birlikte elde edilen ısı ya direkt olarak kullanılmakta ya da elektrik enerjisi olarak kullanım alanı bulmaktadır.

Ülkemizde Güneş Enerjisi Kullanımı

Türkiye içerisinde yer alan güneş enerjisi santralleri ile birlikte yapılan açıklamalara göre ortalama olarak beş yüz atmış sekiz milyon kilovat saat elektrik üretimi gerçekleşmektedir. Ülkenin genel elektrik ihtiyacı ile kıyaslandığında bu miktar yaklaşık yüzde 0,22’lik bir rakama karşılık gelmektedir. Elektrik üretim santrallerinden elde edilen verimin öğle saatlerinde daha da arttığı belirtilmektedir. Bununla birlikte güneş enerjisinden elektrik üretimi ve kullanımı giderek artmaktadır.

Güneş enerjisiyle ilgili daha fazla bilgi için http://gunesenerjisipanelleri.net/ web sayfasını inceleyebilirsiniz.