Monthly Archives: December 2016

Avukatların Meslekteki Riskleri

Avukatlık, özellikle serbest çalışanlar da ciddi anlamda gelir elde edebilecekleri bir meslektir. Eskiden olduğu gibi, toplum da hala saygın bir meslek olma özelliğini korumakta ve mesleğe olan ilgi de oldukça yüksektir.

Mesleğini yaparken, avukatların karşılaşabileceği en büyük risk, üzerine aldığı işi yerine getirirken, müvekkilinin veya 3. şahısların zarar görmesine sebebiyet vermesidir. Çünkü vereceği zarar, avukatın tazminat sorumluluğunun almasını gerektirecektir. Bu konuda gerekli tedbirleri almayan bir avukat, senelerce kazanıp biriktirdiklerini kaybetmesinin yanında cezai anlamda da eyleminin sorumluluğunu taşımak zorundadır.

Müvekkil işi avukata verdiğinde işin en hızlı şekilde, eksiksiz olarak tamamlanmasını doğal olarak beklemektedir. Fakat işler her zaman planladığı gibi de gitmeyebilmektedir. Özellikle kendini yenilemeyen, mevzuat değişikliklerini takip etmeyen avukatların hata yapmaları daha yüksektir.

Bazı zamanlar da bir davanın kaybedilmesinde icra takibine bir konu alınacağında, avukatın ihmali nedeni ile müvekkili ciddi zararlara uğrayabilmektedir. Buna benzer durumlar da avukat ve müvekkil ilişkisi bozulur. Müvekkil avukat hakkında gecikmeden karalama kampanyasını da başlatmış olur. Bununla da kalmayarak uğradığı zararı avukattan talep edebilmektedir.

Avukatların, sorumluluk doğuran meslek hatalarının nedenlerinden biri de hukukun çok geniş bir dal olmasıdır. Bir avukatın tüm hukuk dallarına hakim olmasının mümkün olmaması ve tam anlamıyla vakıf olunmayan bir hukuki ihtilafa taraf olan avukat, aldığı işin altından kalkamaması ve hata yaparak müvekkile hak kaybı yaşatır.

Bazı durumlar da müvekkili ile ilgili işlemleri yazılı olarak yapmayan, talimatları yazılı olarak almayan bazı avukatlar, daha sonra ki aşamalar da sorun çıktığı vakit müvekkiller ben böyle bir şey demedim diyerek de konunun içerisinden çıkmaya çalışabilir.

Bir avukatın işine tam anlamıyla konsantre olması kendisinden beklenemez. Tazminat sorumluluğunun önüne geçmenin en etkili yolu, avukatlar için sorumluluk sigortası yapılmasıdır.

Bir avukatın, meslekte yapacağı hatalardan görebileceği zararları, mesleki sorumluluk sigortasıyla beraber güvence altına alarak bertaraf etmesi, cüzi bir maliyet ile üzerindeki riziko yükünü büyük oranda azaltacak ve her avukatın meslekte yaşaması olası olacağından konsantre olmasının da önüne geçilecektir.